Aanleg nieuw fietspad bijna gereed

Inmiddels heeft de firma Oosterhuis het nieuw aangelegde fietspad bijna klaar. Het is het begin van de werkzaamheden rondom de meebewegende waterberging. Hiermee wordt het maatschappelijk belang gediend.

Ter voorkoming van wateroverlast voor het laaggelegen Meppel kan, in periodes van overvloedige regenval, het overtollig water in Engelgaarde als extra bergingscapaciteit worden opgeslagen. Het waterpeil gaat daarmee in het park meebewegen met dat van de Wold Aa. Het plan voorziet o.a. in de aanleg van meer natuurlijke oevers in de Wold Aa en een te herstellen verbinding met een oude tak van dit riviertje op het terrein van Engelgaarde. Voor de toegankelijkheid van het gebied zal het plan slechts geringe consequenties hebben. De plas wordt niet in dit plan betrokken en zal het unieke karakter blijven behouden.