Vriend worden

Stichting Engelgaarde zoekt sympathiserende organisaties, bedrijven en particulieren, als ” Vrienden van Engelgaarde ” om het prachtige buitengebied ” Engelgaarde ” in stand te houden.
1239706_10152268406211632_739316060_n

Engelgaarde heeft inmiddels een bekende plaats in de regio verworven als favoriete plaats voor vissport , duiksport en recreatie. Doelstelling is het 25 hectare grote gebied te behouden als recreatief aantrekkelijk en ecologisch gevarieerd gebied , dat zowel ruimtelijk als functioneel een geheel vormt.

Inmiddels telt Engelgaarde al vele vrienden. Om de basis te verbreden voor toekomstig gebruik van het gebied in haar huidige functies zullen we een grotere groep donateurs nodig hebben. Stichting Engelgaarde heeft hiervoor een beheersplan opgesteld voor 2010-2015. We doen dan ook een dringend beroep op met name de groep intensieve gebruikers, die Engelgaarde een warm hart toedragen zich als ” Vriend van Engelgaarde ” aan te sluiten .

Alle ” Vrienden van Engelgaarde ” worden uitgenodigd om de jaarlijkse “Borrel” bij te wonen . Deze informele bijeenkomst in het park heeft zich inmiddels als het ideale ontmoetingspunt tussen alle belanghebbenden bewezen.

Vrienden van Engelgaarde verbinden zich tot donatie van minimaal € 125,- per jaar .

Wij verwelkomen u graag als Vriend en zien het bijgaande aanmeldingsformulier graag tegemoet.

  Naam / bedrijfsnaam

  Aanhef

  Adres

  Postcode & Woonplaats

  E-mail

  Telefoonnummer

  Ja, ik wil vriend worden voor € 125,- per jaar.