Bestuur

Jaap Rumph  Voorzitter

Margreet Lanjouw Penningmeester

Henk Ovinge

Gerard ter Braake

Gino Spijkerman

Bertjan Boom  Secretaris

Secretariaatsadres:

Postbus 37, 7940 AA Meppel

Bankrek.nr:  NL34ABNA0453660800

Fiscaal nummer 8101 44 542

Ons bestuur verricht de bestuurstaken onbezoldigd.