Beleidsplan

1374083_10152268406266632_678385616_n

Op 10 december 1991 is de stichting Wandelbos Meppel opgericht, die zich ten doel stelde in de directe omgeving van Meppel een bosrijk ecologisch gevarieerd natuurterrein te ontwikkelen met een educatieve en recreatieve waarde.

Daartoe werden de gronden van de Provincie Drenthe, gelegen aan de Noordoost zijde van Meppel, plaatselijk bekend als “het gat van Blijdenstein”, aangekocht en ontwikkeld.

De naam van de stichting werd gewijzigd in Engelgaarde, de gelden werden bijeen gebracht en de ontwikkeling werd in gang gezet. Thans heeft Meppel een prachtig natuur- en recreatiepark erbij gekregen grenzend aan de wijk “Oosterboer”, zoals vermeld aan de Noordoost zijde van de gemeente.

De huidige doelstelling van de stichting luidt: “het bevorderen van de aanleg, het in stand houden, het (doen) onderhouden en het uitbreiden van een voor het publiek vrij toegankelijk wandelbos in de gemeente Meppel en/of aangrenzende gemeenten en verder het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande verband houden en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

946013_10152268406156632_1842611930_n

Het bestuur van Engelgaarde stelt zich in het verlengde van deze doelstelling tot doel om minder afhankelijk te worden van subsidies van de overheid, in casu twee landelijke subsidies en een gemeentelijke subsidie. Inmiddels is bereikt dat het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Meppel aan Engelgaarde de mogelijkheid biedt om een (kleinschalige) horecavoorziening te vestigen op het terrein. Verder is het bestuur van Engelgaarde in gesprek met partijen om de mogelijkheden te bezien om het gebied naast recreatie en educatie ook anderszins in te zetten, waarbij horeca een onderdeel vormt. Dit al om andere inkomstenbronnen te creëren.

IMAG0188

Naast de jaarlijkse ‘Borrel’ als prima public relations instrument voor de stichting, wil het bestuur meer activiteiten in het park organiseren om de betrokkenheid van de bevolking voor het gebied verder te vergroten en daarmee meer vrienden en dus inkomsten te verwerven.

Het bestuur komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen, is geheel onbezoldigd en bestaat uit 6 personen.