Geslaagde bokbierenborrel

Vrijdag 30 september werden de vrijwilligers en vrienden van Stichting Engelgaarde weer in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse Bokbierenborrel. Ook nu weer uitstekend verzorgd door Hillard Worst en zijn team van Grand Café De Wheem met naast een drankje een heerlijk stamppotbuffet.

Voorzitter Jaap Rumph bedankte samen met zijn medebestuurders iedereen die er aan bijgedragen heeft dat de Engelgaarde er zo prachtig bij ligt. Voor de nieuwe vrienden lag er een Engeltje klaar die binnenkort in de hiervoor bestemde boom zal worden gehangen. Het is de Stichting, mede dankzij de inzet van (oud-)wethouder Jaap van der Haar, eindelijk gelukt om tot een structurele oplossing te komen met de gemeente. Als dank hiervoor kreeg ook Jaap Van der Haar een engeltje.

Sterk Meppel heeft de Engelgaarde niet alleen gesteund door inzet maar ook met een financiële bijdrage van € 250,- waarvoor nogmaals dank. Een andere bijzondere financiële bijdrage kwam vanuit een notariskantoor in de vorm van een legaat. De overledene kwam dagelijks in de Engelgaarde en heeft ons als dank een mooi bedrag nagelaten met de wens dat dit zal worden besteed aan bankjes en tafeltjes. “Daar geven wij graag gehoor aan” aldus Rumph.